ISO 28000

Celem normy ISO 28000 jest określenie wymagań dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw w oparciu o najwyższe standardy. ISO 28000 to norma systemu zarządzania opartego na ryzyku, jego ocenie i skutecznym ograniczaniu.

Firmy, które decydują się na certyfikację w zakresie ISO 28000 wykazują, że przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

ISO 28000 jest międzynarodową normą systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Swoim zakresem obejmuje aspekty krytyczne mające wpływ na bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw.

ISO 28000 określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym aspektów kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw:

  • polityki bezpieczeństwa
  • celów bezpieczeństwa
  • analizy i oceny ryzyka
  • zarządzania operacyjnego
  • wymagań prawnych
  • ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem

Certyfikat ISO 28000 stanowi ramy szczególnie dla organizacji działających w transporcie i logistyce oraz pomaga minimalizować ryzyko wystąpienia zdarzeń nieporządanych, a więc pomaga zapewnić dostawy na czas bez ryzyka uszkodzenia towaru.

Korzyści osiągane przez przedsiębiorców w wyniku wdrożenia ISO 28000 to między innymi:

  • pokazanie przedsiębiorstwa jako godnego zaufania rzetelnego partnera w biznesie
  • integracja istniejących standardów bezpieczeństwa
  • identyfikacja punktów krytycznych oraz zagrożeń w łańcuchu dostaw, a także wprowadzenie analizy ryzyka do zarządzania
  • optymalizacja procesów w łańcuchu dostaw

ISO 2800 GOSPOTRANS